logo rolduckerveld

WONEN IN ROLDUCKERVELD

Wonen in Rolduckerveld

De laatste jaren heeft de wijk Rolduckerveld het moeilijk. Geluiden uit de buurt dat er iets moet gebeuren, hebben de woningcorporaties Wonen Zuid en HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg ter harte genomen. Er spelen zaken als onveiligheid, armoede en eenzaamheid. De leefbaarheid is sterk verminderd in de buurt. De inwoners kunnen dus een flinke steun in de rug gebruiken. Ook zijn de woningen voor een groot deel verouderd. Hierdoor staan huizen langer te koop en worden ze ook minder waard. Een grondig vernieuwd Rolduckerveld moet zorgen voor meer ruimte, groen en woonplezier. Samen gaan we aan de slag in Rolduckerveld om voor 2030 een wijk te creëren waar iedereen graag wilt wonen.

Inrichtingsplan Rolduckerveld

Het inrichtingsplan Rolduckerveld is gemaakt op basis van de ideeën van bewoners, de denktank Rolduckerveld en het Beeldkwaliteitsplan Rolduckerveld.

We willen de openbare ruimte mooi maken voor iedereen. Daarom gaan we bij de verdere uitwerking van de deelgebieden de bestaande bewoners en omwonenden betrekken. Ook proberen we waar mogelijk de toekomstige bewoners te betrekken.

Wil jij het inrichtingsplan inzien?

Rolduckerveld in de toekomst

Hoe ziet Rolduckerveld uit in de toekomst? Hierover is in de werkgroep ‘herinrichting’ samen met de inwoners over nagedacht. Op basis van alle inbreng is het Schetsplan openbare ruimte Rolduckerveld opgesteld. Dit schetsplan laat de wensen van de bewoners zien. Uiteraard proberen we die wensen zoveel mogelijk in te vullen. In de toekomst ziet de buurt er dus heel anders uit. Het duurt nog even voordat het project helemaal is afgerond, maar we laten graag zien hoe Rolduckerveld er ongeveer uit gaat zien.