logo rolduckerveld

BOUW

Rolduckerveld: Samenwerken aan een Vernieuwde Toekomst

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen en Wonen Zuid zetten zich al geruime tijd in samenwerking met bewoners en andere betrokken partijen in voor de herontwikkeling en transformatie van Rolduckerveld. In 2019 werd de Gebiedsvisie Rolduckerveld vastgesteld door de stuurgroep Rolduckerveld. Hierin werd overeengekomen dat de betrokken partijen zich zouden inzetten voor de aanpak van de bestaande particuliere woningvoorraad, het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van het woningaanbod, het aanpakken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van een groene verbinding van het Stadspark via Rolduckerveld richting het Wormdal. De kern van de gebiedsvisie ligt in het bepalen van een unieke identiteit voor de transformatie van Rolduckerveld, met als speerpunten het verminderen van de woningdichtheid en het vergroenen van de leefomgeving.

Het afgelopen jaar is de gebiedsvisie en de daarin gestelde doelen nogmaals kritisch onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot het aanscherpen van onze ambities, de gewenste identiteit, de aanpak, en de uitvoering van het project. In de komende jaren zal niet alleen de schop in de grond gaan, maar zal er ook aanzienlijk geïnvesteerd worden in andere gebieden, zoals voorzieningen, openbare ruimte en sociaal-maatschappelijke projecten. Dit betekent dat de betrokkenheid en inzet van bewoners, professionals, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van onschatbare waarde blijven.

Inmiddels ligt de sloop van de Hertogenlaan en de kerk al geruime tijd achter ons, wat gezien kan worden als het fysieke begin van de gebiedsontwikkeling. De overige woningen aan de Ailbertuslaan, van Gilsstraat, D. Evertsstraat en Hertogenlaan worden de komende jaren gesloopt. Dit jaar is reeds gestart met de herhuisvesting van de bewoners. In totaal zullen 455 verouderde woningen worden gesloopt.

In plaats daarvan worden in totaal 291 nieuwe woningen gebouwd. Deze nieuwbouw omvat zowel appartementen als grondgebonden woningen die toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen. Op deze manier zorgen we voor een gevarieerde samenstelling en bouwen we gezamenlijk aan een sterke buurt. Naast de bouwwerkzaamheden zal ook de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.

In een latere fase zullen ook de flats aan de Zonstraat verdwijnen en ook hier zal nieuwbouw in de plaats komen. Samen werken we aan de toekomst van Rolduckerveld, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en waar de buurt floreert.

Wij nodigen u uit om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Rolduckerveld en de voortgang van dit boeiende project te volgen. Samen maken we Rolduckerveld tot een nog betere plek om te wonen en leven.

Wonen Zuid

Wonen Zuid start is gestart aan de Directeur Cortenstraat in Kerkrade met de bouw van twee appartementencomplexen. Een unieke plek van waaruit je straks het mooiste uitzicht hebt op zowel Kerkrade als de groene omgeving. Door de gunstige ligging kun je te voet naar de stad maar loop je ook zo het Berenbos in. Parkeren kan voor de deur en voorzieningen liggen om de hoek. 

In totaal gaat het om 44 appartementen die zowel geschikt zijn voor jongere (vanaf 23 jaar) als oudere mensen (vanaf 65 jaar). Je kunt er duurzaam wonen want alle woningen zijn gasloos. De verwachting is dat de gebouwen eind 2024, begin 2025 klaar zullen zijn. Als het voortraject voorspoedig verloopt, starten we in 2024 ook met de bouw van 52 woningen. 

Op dit moment is er goedkeuring vanuit de welstand, de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet nog worden ingediend. Concreet gaat het om 27 eengezinswoningen, 15 levensloopbestendige woningen en 10 koop woningen.