logo rolduckerveld

Inrichtingsplan Rolduckerveld bekend

Op 12 juli 2023 was er een bijeenkomst in het Sjevemethoes. Hier heeft de gemeente het plan gepresenteerd voor de inrichting van het noordelijk deel van Rolduckerveld. Dit plan was gemaakt op basis van de ideeën van bewoners, de denktank Rolduckerveld en het Beeldkwaliteitsplan Rolduckerveld.

We willen de openbare ruimte mooi maken voor iedereen. Daarom gaan we bij de verdere uitwerking van de deelgebieden de bestaande bewoners en omwonenden betrekken. Ook proberen we waar mogelijk de toekomstige bewoners te betrekken.

Hoe ziet het inrichtingsplan eruit?

In het nieuwe Rolduckerveld is er veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Als men vanuit het centrum komt (zijde van het Stadspark en Zonstraat) willen we het groen wat meer bij de stad laten passen. Hoe dichter je bij het Berenbosch komt, hoe bosachtiger het groen wordt. Zodat het mooi aansluit bij het buitengebied. We verdelen het gebied door steeds strak gemaaide grasvelden af te wisselen met grasvelden vol bloemen en kruiden waarin bomen verspreid staan. Ook komen er plekken waar water opgevangen kan worden.

Er komen duidelijke paden voor wandelaars en fietsers, zodat mensen kunnen genieten van het groen of een rondje kunnen hardlopen. Ook komen er voldoende plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De invulling van deze plekken zal in samenwerking met de bestaande en nieuwe bewoners plaatsvinden. Zo kunnen zij meedenken over waar er speelplekken moeten komen en waar er bijvoorbeeld plek is voor een hondenuitlaatveldje.